Můžeme si nárokovat DPH u koupě firemního auta?

By | 19 prosince, 2011

V dubnu letošního roku jsme si pořídili nové osobní auto. Finanční úřad zpochybňuje uplatněný nárok na odpočet DPH, nařizuje nám krácení daně na vstupu.

🙂

Otázka v titulku je jednoznačná a stejně může znít také odpověď:

ANO!

🙃

Přesto má tazatel problémy s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, dokonce se v dotaze uvádí, že místně příslušný Finanční úřad „nařizuje“, resp. požaduje provést krácení DPH.

Zákon o DPH

Ponechme stranou přání obou stran a nahlédněme do novely zákona o DPH platné od 1. 4. 2011. Platí následující pravidla:

 1. Plátce daně z přidané hodnoty nemá zákonem o DPH zakázán nárok na odpočet daně.
 2. Samozřejmě nemá plný nárok na odpočet, pokud přijaté zdanitelné plnění slouží například pro a) budoucí osvobozená plnění bez nároku na odpočet nebo b) pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.

🙃

V tomto případě se zřejmě FÚ domnívá, že pořízený vůz, i když je firemní, bude používán také pro neekonomické účely, podle ZDPH „účely nesouvisející s ekonomickou činností“.

Uvedeme si vzorový příklad, neboť nemáme v zadání žádné bližší údaje.


Pokud Vámi zakoupený vůz bude například používán pro služební účely a soukromé účely, musíte provést kvalifikovaný odhad a jste-li měsíčními plátci DPH, již za zdaňovací období duben provedete krácení nároku na odpočet DPH.


Tímto krácením Vaše povinnosti nekončí, poměrný koeficient DPH (sledování služebního a soukromého použití) testujete nejen na konci roku 2011, ale v dalších čtyřech letech.

Jedná se o komplikované ustanovení zákona o DPH, proto Vám doporučujeme nahlédnout do sedmé kapitoly naší poslední knihy DPH v praxi… Jestliže byste vůz používali jen pro „podnikání“, máte samozřejmě 100% nárok na odpočet DPH, ale musíte být připraveni uplatněnou daň na vstupu obhájit – třeba evidencí podle nepopulární knihy jízd.

2 thoughts on “Můžeme si nárokovat DPH u koupě firemního auta?

 1. lenka

  V publikaci, str.131, p?íklad 7.12. je popsáno vypo?ádání koeficientu stanoveného odhadem k 31.12.
  P?i po?ízení auta byl stanoven koeficient odhadem 60%, uplatn?n odpo?et ve výši 48,000,- (400.000 ZD x 20% x 60%). K 31.12. byl stanoven ro?ní pom?rný koeficient na 40%. Píšete, že se vrací 1/5 rozdílu, tj.3200,- K?. Myslím si, že se “p?tiny” vrací až v dalších letech po po?ízení (§78,§78a), v prvním roce se vrací celý rozdíl mezi pom?rným koeficientem a koeficientem stanoveným odhadem (§75), tj. 16000,-. Prosím, je to tak? D?kuji…

  Reply
 2. jan.ambrož

  Dobrý den, d?kujeme za p?ísp?vek! Máte pravdu, šotek je nevyzpytatelný. X-krát jsem na p?ednáškách a v r?zných ?láncích komentoval jednoduchý vzorový p?íklad s údaji: po?izovací cena 500 000 K?, DPH 100 000 K? a krácení postupn?: 1) p?i po?ízení („kvalifikovaný odhad“), 2) “ro?ní” korekce v roce po?ízení (+/-v plné výši aktuálního rozdílu) a následn? 3) a 1/5 korekce op?t +/- “nových” rozdíl?“. Viz též ?ada obdobných p?íklad? v této knize.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.