Můžeme si vybrat daňové odpisy?

By | 24 srpna, 2012

Nebo daňové zákony nařizují způsob odpisování?

Daňové odpisy

Samozřejmostí je rozdíl mezi způsobem stanovení účetních odpisů a daňových odpisů.

Odpisový plán

Podle Vaší směrnice Odpisový plán si určíte výši účetních odpisů („ÚO“), která by měla odpovídat kvalifikovanému odhadu míry opotřebení majetku.

Daňové odpisy

Nejsou libovolné, protože parametry daňových odpisů („DO“) jsou stanoveny Zákonem o daních z příjmů („ZDP“).

U většiny účetních jednotek platí rovnice ÚO = DO. To je samozřejmě v rozporu s účetními principy – není-li ale povinný Audit, nikdo to v praxi neřeší.

Typy daňových odpisů

V zásadě existují tři způsoby daňového odpisování:

  • rovnoměrné,
  • zrychlené, a
  • časové.

Paní účetní připravuje účetní směrnici Odpisový plán. Nahlédne-li do Zákona o daních z příjmů, snadno zjistí, že si může vybrat, jestli zvolí rovnoměrné nebo zrychlené odpisy.

Jen ve vyjmenovaných případech, třeba u Nehmotného majetku, se uplatňují časové odpisy podle podmínek určených ZDP.

 


"Zamračený"

Nejvíce chyb se objevuje právě u časových odpisů – viz též článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.