Můžeme v daních uplatnit zaúčtované tzv. zákonné rezervy?

By | 17 května, 2012

Předpokládáme, že se jedná o oblíbené rezervy na opravy hmotného majetku.

Zákon o rezervách

Jaké podmínky musí být splněny, aby zaúčtované zákonné rezervy byly daňové účinné, neupravuje Zákon o daních z příjmů, ale Zákon o rezervách.

🙃

Podmínky jsou velmi tvrdé, musí se jednat o hmotný majetek zařazený ve II. a vyšší odpisové skupině, ale především:

  • částka plánované rezervy musí být složena na vázaném bankovním účtu!

Účetnictví

To mimo jiné znamená, že není důležité, jakou hodnotu plánované rezervy na opravy hmotného majetku jste zaúčtovali, ale kolik jste uložili na účet.


Společnost Stavba má v účetnictví roku 2011 zaúčtováno MD 552/D 451 ve výši 200 000 Kč. Aby se jednalo o „daňový náklad“, musí být tato částka do zákonného termínu pro podání daňového přiznání složena na vázaném účtu.


Účetní rezervy

V ostatních případech se jedná jen a jen o účetní rezervy (tj. nikoliv zákonné/daňové), které nelze uznat.

Na druhé straně zase platí, že čerpání účetních rezerv, dnes účtované ve prospěch nákladů (a tím zvyšující účetní výsledek hospodaření a základ daně) vyloučíme a nezdaníme.


Kdyby v roce 2011 účtovala tato společnost čerpání účetních rezerv, třeba částku 100 000 Kč, žádnou daň z příjmů by z této operace nehradila.


Jste-li pod auditem, máte na rozhodnutí ještě dost času, do konce června, resp. 2. 7. 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.