Na která auta lze aplikovat paušál PHM?

Vytvořeno | 28 března, 2012

Máme nejasnosti s uplatněním paušální náhrady PHM u podnikající fyzické osoby, která vede daňovou evidenci.

Modelová situace
Tazatelka uvádí v dotaze přesné podmínky.


Osoba samostatně výdělečně činná výdaje pro daň z příjmů prokazuje daňovou evidencí. Používá pro podnikání:
•    „soukromé“ osobní auto, které používá i k podnikání. Auto nikdy nebylo v majetku firmy, vede si knihu jízd na podnikatelské km,
•    v majetku firmy je dále nákladní automobil, na který je také veden „deník jízd“, ale je uplatňován paušál PHM.
Může si podnikatel na soukromé osobní auto uplatnit za rok 2011 nejen krácený paušál na dopravu ve výši Kč 4 000, ale i náhradu 3,70 krát počet ujetých podnikatelských km?


🙂
Začneme dobrými zprávami. Poplatník daně z příjmů – v tomto případě fyzická osoba – si může vybrat, jestli zvolí systém:
•    „paušálu“, krácený činí 4 000 Kč (je použito současně pro soukromé účely) za každý celý kalendářní měsíc,
nebo
•    jiný systém, prokázanou spotřebu PHM plus náhradu „za opotřebení“ ve výši 3,70 Kč na jeden kilometr.
🙂
Předpokládáme, že nákladní vůz je správně posuzován s plným nárokem. Krácený paušál může být překvapivě jen jeden, jak vyplývá z právní fikce uvedené v zákoně o daních z příjmů.
🙂
Zákon o daních z příjmů byl pro rok 2011 novelizován a jednoznačně je stanoven zákaz „spojení“ obou systémů (za PHM paušál plus náhrada za opotřebení).
A nesmí se ani v průběhu jednoho zdaňovacího období systémy kombinovat.
Pokyn GFŘ
Výše uvedené vychází z textu zákona, je také doplněno a potvrzeno v aktualizovaném Pokynu GFŘ D-6.
Připomínáme, že není nutné vést knihu jízd, pokud je použit model Paušál PHM, ale to platí jen pro daň z příjmů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *