Nájem (pacht) a DPH

By | 27 října, 2014

Daň z přidané hodnoty má několik zvláštních pravidel

Nájem (pacht)

Neřešíme “nové” pojmy, prostě jde o nájem – podle § 4/4/g zákona o DPH je:“nájmem také podnájem, pacht a podpacht”.

Zdanitelné nebo osvobozené plnění

Pouze u vyjmenovaných případů – nájmu nemovitých věcí přichází v úvahu osvobození od DPH.

Nájem movité věci se zatíží základní sazbou DPH.

Auto

Daňové předpisy v žádném případě neblokojují nájem osobního vozu, ať už je pronajímatelem/nájemcem kdokoliv.


Pokud například obchodní společnost pronajme osobní vůz zaměstnanci, musí dbát pro účely daně z příjmů na dodržení ceny obvyklé.


Režim DPH

Zaměstnanec není osobou “spojenou” pro účely DPH. Cena nájmu však bude pro ZDP na úrovni ceny obvyklé, a tak odvedená daň z přidané hodnoty nemusí být nevýznamná.


Pronajímatel uskutečňuje zdanitelná plnění, proto by neměl mít žádné problémy s uplatňováním souvisejících nároků na odpočet DPH.


Komplikované je tak jen určení ceny obvyklé.

One thought on “Nájem (pacht) a DPH

  1. Redakce

    Jak to je s DPH u zemědělských pozemků. Jako zemědělský podnik pronajímáme ornou půdu pro zemědělskou činnost. Je i u těchto pozemků počítáno DPH?

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.