Nájem a DPH

By | 29 dubna, 2014

Pravidla pro určení výše DPH jsou poměrně jasná.

Zboží nebo služba

Předmětem daně z přidané hodnoty je buď:

  • dodání zboží,

nebo

  • poskytnutí služby.

Nájem je službou…

Pro daň z přidané hodnoty je nájem (podnájem, pacht…) službou, automaticky se proto u nájmu movitých věcí uplatní snížená sazba DPH.

🙃

Uvedené platí, pokud se nejedná o finanční leasing! Zde jde o dodání zboží.


Pro nájmy nemovitostí existují případy, kdy je naopak povinné osvobození od daně – je-li nájemcem neplátce DPH. Jde o osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH!


Zahraničí

Dále se musí samostatně posuzovat pronájmy uskutečňované s obchodními partnery ze zahraničí. Viz příslušná ustanovení v § 10 zákona o DPH.

Může a nemusí se jednat o přenos daňové povinnosti.

One thought on “Nájem a DPH

  1. Redakce

    Jak to je s DPH u zem?d?lských pozemk?. Jako zem?d?lský podnik pronajímáme ornou p?du pro zem?d?lskou ?innost. Je i u t?chto pozemk? po?ítáno DPH?

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.