Nájem pozemku a DPH

By | 18 listopadu, 2015

Je/není osvobozen od DPH?

Osvobozené plnění

U daně z přidané hodnoty platí někdy dvojsečný daňový režim:

  • uskutečněné plnění je ze zákona o DPH osvobozeno od této daně,
  • ale současně u přijatých zdanitelných plnění je omezen nárok na odpočet DPH.

"Zamračený"

Výše uvedené omezení může být:

  • absolutní, tj. 100% zákaz.

nebo

  • se provádí krácení přes vypořádací koeficient.

"Usmívající

Někdy proto může být pro plátce výhodnější, je-li plnění zdaňováno.

Dotaz na Blogu

Týká se možností zatížit daní z přidané hodnoty pronájem pozemku.


Jde o pozemek, na kterém plátce soukromě hospodaří.

 


Zákon o DPH

Podle § 56a/3se může plátce rozhodnout, jde-li o nájem vybrané nemovité věci jinému plátci, pro účely vykonávání ekonomické činnosti, že bude nájem zdaňován.


Lze tedy v tomto případě nájem zdanit, a je rozumné toto uvést v nájemní smlouvě.

 


Vybraná nemovitá věc a nájem

Co do této kategorie patří, můžeme dovodit z ustanovení § 56a/1, resp. se jedná o nemovité věci a jejich nájem s výjimkou krátkodobého nájmu, prostor pro parkování, bezpečnostní schránky a strojů či upevněných zařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.