Nájmy a DP k DPH

By | 8 ledna, 2013

Aktuální dotaz se týká osvobozených nájmů

Daňové přiznání k DPH

Dobrou zprávou je, že novely zákona o DPH účinné od 1. 1. 2013 nemají v zásadě vliv na vyplňování daňových přiznání k DPH.

🙂

Na našem WEBu je k dispozici vzorové daňové přiznání k DPH, proto můžete nastudovat konkrétní příklad, pokud byste měli jakékoliv nejasnosti.

Osvobozený nájem a DPH

Uskutečňujete-li osvobozené nájmy, musí se samozřejmě objevit v DP k DPH.


Společnost eviduje mimo jiné:

  • výnosy za osvobozené nájmy pozemků, ale
  • také nájemné (náklady) u jiných pozemků, které si pronajímá bez DPH.

V daňovém přiznání se uváde pouze uskutečňované osvobozené plnění, a to na řádku 50 tiskopisu DP k DPH.


Nájem nebytových prostor

Kdyby se jednalo o osvobozený nájem nebytových prostor, opět by se hodnota uvedla na řádku 50.


Společnost pronajímá dále nebytový prostor, ale je zdaňován v souladu s ustanovením § 56/4 zákona o DPH. Proto se zařadí toto zdanitelné plnění standardně na řádek 1.

A naopak jiný řádek, a to řádek 40, použijeme, jsme-li v pozici nájemce, a nájem je zdaňován.


Doporučujeme nahlédnout do článku:

U přijatého zdanitelného plnění na řádku 40 musíme rozhodnout, do kterého sloupce nárok na odpočet uplatníme – jestli máte nebo nemáte plný nárok!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.