Náklady na opravy a údržbu u nájmů FO

By | 19 listopadu, 2011

Každý podnikatelský subjekt, fyzická nebo právnická osoba, vynakládá nemalé finanční prostředky na opravu a údržbu. Otázkou je, jestli je možné tyto náklady bez problémů uznat jako daňově účinné.

Překvapivě je tento dotaz velmi častý. Pochybnosti jsou způsobeny skutečností, že „nikdo“ neví, co je opravou a údržbou. Je tomu tak?

🙂

Poradíme vám! Odpověď opravdu nenajdete tam, kde ji asi hledáte, v zákoně o daních z příjmů. Je třeba si uvědomit, že žádná právní norma neobsahuje všechny potřebné definice. V takových případech čerpáme z jiných zdrojů.

V účetních předpisech je naštěstí jednoznačně definováno, co se rozumí opravou a údržbou, a to v § 47 Vyhlášky.

Opravou se odstraňují účinky fyzického opotřebení nebo poškození, cílem je uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Údržba je považována za soustavnou činnost směřující k tomu, aby se zpomalilo opotřebení, předcházelo poruchám a odstraňují se drobné závady.

Zákon o daních z příjmů bezezbytku přebírá obsah těchto pojmů, protože jsou popsány v jiné platné právní normě.


Pan Nový pronajímá zděděný činžovní dům. Příjmy z pronájmu zařazené do § 9 ZDP prokazuje. Je pro něj proto velmi významné, jakou částku, vynaloženou na opravy a údržbu, bude moci použít za rok 2011.

V přízemí pronajímaného činžovního domu vyměnil stará dřevěná okna za nová plastová. Poměrně velkou částku vynaložil na revize a následné opravy elektrických rozvodů.

S potěšením uvítal informaci svého daňového poradce, že se u výměny oken jedná o „opravu“, tj. daňový náklad. Opravy rozvodů snad ani nelze zpochybnit, tak jako údržbu, servis a revize.


Velmi důležité je, že poměrně srozumitelně je deklarován soulad s realitou, neboť lze použít i jiné než původní materiály, díly, součásti nebo technologie.

🙃

Uvedené platí, pokud nedojde k technickému zhodnocení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.