Náklady na ukončení nájmu

By | 10 září, 2014

Jsou daňově účinné?

Technické zhodnocení

Dotaz, resp. zadání pokračuje.

Nejde samozřejmě o běžné provozní náklady, které se stěhováním nebo ukončením nájmu souvisí – ty jsou daňové bez problémů.

Složité je posouzení technického zhodnocení, které nájemce se souhlasem pronajímatele provedl a daňově odpisoval.

🙃

V účetnictví je evidována daňová zůstatková cena a skutečně její uznání je komplikované.


Pokud je třeba ve výši 200 000 Kč, uznáme ji jen do výše příjmů – podle ZDP: „…náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení“.


Pokyn D-6

Příjemnější informace je uvedena ve výkladu správy daní, tj. Pokynu D-6 (některé texty v Pokynu jsou však v přímém rozporu se zákonem o daních z příjmů).

Kdyby byl nájemce podle smlouvy povinen uvést najatý majetek do původního stavu, uznáme zůstatkovou cenu technického zhodnocení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.