Náklady na vzdělávání

By | 28 března, 2013

Lze snížit daně o výdaje na vzdělávání?

Nezdanitelná část základu daně

Tak se nazývá § 15 Zákona o daních z příjmů, který umožňuje snížit základ daně a tím i výši daňové povinnosti – například o výdaje na další vzdělávání.

🙂

Výhoda je to veliká, může se u podnikající osoby, pokud nebyly daňovým výdajem, činit částku 10 000 Kč (u handicapované osoby až 15 000 Kč).

Podmínky

Tuto daňovou výhodu, optimalizaci, lze aplikovat v zásadě na položky:

  • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které jsou v souladu s ustanoveními zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který byl ve sbírce zákonů zveřejněn pod číslem 179/2006 Sb.

Zkoušky

Musí se jednat o „zkoušky“ podle soustavy kvalifikací.

🙂

Není ji však možné využít třeba pro vysokoškolské studium, i když je hrazené poplatníkem.

One thought on “Náklady na vzdělávání

  1. Dominika

    Jen doplním, že vysokoškolské studium, stejn? jako st?edoškolské se ?adí mezi po?áte?ní vzd?lávání. Pokud si tedy jako podnikající osoba dod?láváte maturitu nebo vysokoškolský titul, tato výhoda se Vás netýká.

    V případě, že uvažujete o dalším vzdělávání v rámci profese a chtěli byste využít tuto výhodu třeba v DP za rok 2013. Je vhodné využít výše uvedené webové stránky, tam je uveden seznam míst, kde je možné přezkoušení podstoupit, co musí zájemce splňovat a další užitečné informace.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.