Nárok na odpočet a daňové doklady

By | 25 července, 2012

Použili jsme do aktuálního daňového přiznání k DPH neúplné daňové doklady. Nevadí to! 🙂

Daňový doklad

Náležitosti daňových dokladů pro účely DPH jsou striktně popsány v zákoně o DPH. Nejsou-li doklady úplné, často se vracejí dodavatelům k doplnění, aby nemohl být zpochybněn nárok na odpočet DPH.

Nárok na odpočet DPH

Je podmíněn splněním obecných pravidel, například použitím přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost. Je třeba dbát také na formální podmínky, kterými je doložení skutečností existencí daňových dokladů v záznamní evidenci DPH atd.

Náležitosti daňových dokladů

Jsou-li doklady jasné, kdo komu co prodal a za kolik atd., nemusíte mít obavy.

🙂

Není již zakázán nárok na odpočet DPH, jsou-li daňové doklady na přijatá zdanitelná plnění neúplné, je-li tam chybné DIČ apod.


Paní účetní uplatnila, i když se to auditorovi nelíbí, oprávněně daň z přidané hodnoty na vstupu u několika daňových dokladů, které nebyly vystaveny dodavateli precizně: například nebyla uvedena správná adresa, došlo k přesmyčce u daňového identifikačního čísla.


🙂

Je-li z daňových dokladů a jiné dokumentace zřejmé, že jste příjemci zdanitelného plnění, opravdu nevadí, nejsou-li doklady stoprocentní (samozřejmě je to nepříjemné).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.