Nárok na odpočet DPH a neziskovky

By | 29 září, 2017

Navazujeme na doplňující dotaz k úternímu článku z minulého týdne.


Jaký má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nezisková organizace v uvedeném případě?


Reverse charge a nárok na odpočet

Příjemce plnění PDP odvádí daň z přidané hodnoty a současně nárokuje odpočet DPH.

V jaké výši?

Podle obecných pravidel stanovených v § 72 a násl. zákona o DPH.


Jak vyplývá z předchozího příspěvku, dojde k technickému zhodnocení budovy, jejíž část je využívána pro ekonomickou činnost, ale také pro aktivity, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.


Nárok v poměrné výši

V těchto situacích se postupuje podle § 72 odst. 6 zákona o DPH.

Typickým příkladem jsou upravené nároky u pořizování osobních vozů.


Nárok je v částečné výši a stanoví se kvalifikovaným odhadem – zde je zřejmě nejvhodnějším kritériem poměr podlahových ploch…


Kritérium

Doporučujeme zvolit výše uvedený parametr, je snadno zjistitelný a je také zpravidla používán pro daň z příjmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.