(NE)daňové reklamní předměty

Vytvořeno | 19 prosince, 2017

Na konci kalendářního roku je běžné, že firmy rozdávají různé drobné dárky (reklamní předměty) svým zákazníkům, obchodním partnerům. 🙂

Jaký je daňový režim, jaké je správné účtování?

Tak zní aktuální dotaz na BLOGu. Odpověď si rozdělíme na tři části.

Daň z příjmů (1)

V dotaze je správná zmínka na jednotkovou cenu reklamního předmětu, kterou je pro uznání daňového nákladu podle § 25/1/t ZDP částka 500 Kč bez DPH.

V praxi je třeba dále sledovat doplňující podmínky: označení firmy nebo název zboží aj.

Daň z přidané hodnoty (2)

U této daně je situace jednodušší, nárok na odpočet daně je/není podle obecných ustanovení zákona o DPH.

NárokSituace
NEJde-li o reklamní předmět „nedaňový“ podle ZDP jako reprezentace – viz § 72/4 ZDPH.
ANOV ostatních případech.

Účetnictví (3)

Názory na metodiku účtování se různí.

ÚčetSituace
501ANO – dle ADKA, jde o spotřebu drobného materiálu.
513NE, zde účtujeme spíše „klasické“ náklady na reprezentaci, pohoštění apod.
543Sem patří dary, nikoliv „dárky“.

Doplňme si ještě k účetní závěrce, že nespotřebované zásoby  by měly být „naskladněny“ k rozvahovému dni (bez ohledu na to, zda se používá varianta „A“ nebo „B“).

🙂

Na druhé straně se často jedná o nevýznamné a a každročně se opakující částky. Proto lze případně podle směrnice  využít výjimku z časového rozlišení.

Jeden komentář k “(NE)daňové reklamní předměty

  1. Paní Jitka

    Paní Jitka:
    Dobrý den, jak to udělat když společnost nakupuje reklamní předměty a pouze 2 položky jsou nad 500,-Kč bez DPH, tedy nesplňují podmínky:(.
    ADKA:
    Zřejmě se ve Vašem případě bude jednat u dvou položek o nedaňové náklady (reprezentaci) se zákazem nároku na odpočet DPH. Více v zítřejším článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *