Nedaňový náklad?

By | 19 listopadu, 2011

Při zpracování daňových přiznání za rok 2011 bude každý z nás řešit otázku, jestli ten či onen náklad je možné uznat jako daňový. Když si nevíme rady, zavoláme daňového poradce nebo se obrátíme na správce daně?

Kterou variantu zvolíte?

Určitě vám dobře poradí někdo z mých kolegů. Doporučuji rady odborníků, protože stačí pootevřít zákon o daních z příjmů („ZDP“), nahlédnout do §§ 24 a 25 a laik je ztracen.

Jak testujeme, jestli se jedná o nedaňový náklad?

V paragrafu 24/1 se dozvíme, že ZDP uznává výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Rozsáhlý výčet je uveden v § 24/2 písm. a) až písm. zv).

🙂

Tento přehled není úplný, ani nemůže být taxativní, platí obecné ustanovení výše citované z § 24/1.


Pan Novák vede daňovou evidenci, má malý pneuservis. Je hbitý a výměna zimních gum mu netrvá dlouho. Pro zákazníky má připraveno křesílko, na stolku voní čerstvá káva. Je křesílko, stolek a kávovar daňovým nákladem?

Daňový poradce vám dobře poradí.

Ať pátráme, jak chceme, v § 24/2 tyto položky zde uvedeny nejsou. Uznáme však tyto náklady podle § 24/1, protože spokojený zákazník přeci přináší zakázku – která je zdanitelným příjmem.


Předpokládáme, že tento majetek je používán pouze pro podnikání. V jiném případě se musí uznané náklady zkrátit poměrnou částí.

Pokud zvolíte druhou variantu, vězte, že se jedná o tzv. Závazné posouzení. Je možné poslat dotaz na Generální finanční ředitelství, který je zpoplatněn částkou 10 000 Kč. Nelze se však zeptat na cokoliv.

Od 1. ledna 2008 zákon o daních z příjmů nabízí například zodpovězení obecnějšího prověření vynaložených nákladů, resp. jejich přiřazení ke zdanitelným příjmům (§ 24a) nebo rozdělení nákladů spojených s provozem nemovitostí (§ 24b).

5 thoughts on “Nedaňový náklad?

 1. Ji?ina

  Dobrý den,
  s Váno?ním ?asem nastaly i nákupy váno?ních výzdob do firem a kancelá?í. P?edpokládám, že lze tuto spot?ebu materiálu ú?tovat jako da?ov? uznatelný náklad.

  Reply
 2. Jan Ambrož

  Redakce
  Ano, p?edpokládáme samoz?ejm?, že se jedná o prezentaci firmy, která zp?íjemní prost?edí a ur?it? oslovíte více vašich zákazník?.

  Reply
 3. Eva

  Navazuji na tento ?lánek dotazem k aktuální zm?n? (ne)uznatelnosti odm?n ?len? statutárních orgán?. Do?etla jsem se v novele 470/2011, že v roce 2012 budou tyto odm?ny, d?íve neuznatelné podle § 25/1d ZDP, da?ovým nákladem. Jak ale bude nov? posuzováno související pojistné? Text o neuznatelnosti pojistného u t?chto odm?n novelou zrušen nebyl. D?kuji za odpov??.

  Reply
 4. jan.ambrož

  M?žete ocitovat p?íslušné ustanovení novely? Nezmýlila jste se?

  Reply
 5. Eva

  Samoz?ejm?, m?žu ocitovat. Jedná se o novelu ?. 470/2011 Sb., zákona o nemocenském pojišt?ní, publikovanou 30.12.2011 v ?ástce 161. ?ást 5 je v?nována novelizaci zákona o daních z p?íjm?, konkrétn? bod 2 uvádí toto: “V § 25 odst. 1 písm. d) se slova “odm?ny ?len? statutárních orgán? a dalších orgán? právnických osob”, zrušují.” Vykládám si to tedy tak, že tyto odm?ny jsou již v roce 2012 da?ovým nákladem, ale související pojistné nikoliv.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.