Nedokončené investice jako DAN Náklad

By | 21 srpna, 2012

Jak máme zúčtovat investiční projekt, který nebude realizován?

Zmařené investice

Stává se, že firma vynaloží nemalé částky na budoucí investice, které se nakonec nerealizují. Nazýváme je zmařenými investicemi.

Účtování

Nejedná se o žádné mimořádné náklady, i když je rozhodnutí o „odpisu“ zmařené investice jistě pro každou firmu významné.


Firma Velkoobchod měla připraven projekt výstavby nového skladu. Náklady byly vynaloženy v letech 2009 a 2010. Nyní bylo rozhodnuto od investičního záměru upustit a položky evidované v účtové skupině 04 se zúčtují na účet 548 – Ostatní provozní náklady.


🙂

Samozřejmě došlo k ekonomické újmě na straně společnosti Velkoobchod. Není to však škoda nebo manko jako takové, ale daňový náklad.

Nedokončené investice

Doporučujeme se čas od času, nejen v procesu účetní uzávěrky, věnovat účtům skupiny 04 a také případným poskytnutým zálohám, které účtujeme na skupinu 05.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.