Nehmotný majetek pro Fyzické a Právnické osoby

By | 26 května, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz k článku Tipy pro Právnické osoby.

PO vs. FO

Pro daňové účely musíme aplikovat tzv. časové odpisy, ale to se týká jen Právnických osob.

🙂

Pro Fyzické osoby existuje výjimka, neboť nehmotný majetek neodpisují, uplatní:


To platí, jestliže nevede Fyzická osoba podvojné účetnictví.


Metodika časových odpisů

Ke konkrétnímu dotazu doplňujeme, že chyba se stává:

  • při zahájení odpisování, protože daňový odpis lze počítat až za měsíc následující po uvedení do užívání, a
  • pro technické zhodnocení je nutné postupovat podle druhu nehmotného majetku – viz § 32a Zákona o daních z příjmů.

V rámci probíhajících auditů účetních závěrek je vhodné tyto položky skutečně zkontrolovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.