Nehmotný majetek u FO

By | 11 října, 2013

Je prý jednorázovým výdajem?

Optimalizace FO v roce 2013

V tomto článku jsme v jeho závěru upozornili na fakt, že při prokazování daňových výdajů nelze uznat částky vynaložené na nový hmotný majetek. Do daní se pořizovací (resp. vstupní cena) promítne až prostřednictvím daňových nákladů.

Hmotný vs. nehmotný majetek

V dani z příjmů rozlišujeme, jestli se jedná o hmotný majetek (například počítač, auto…) nebo nehmotný majetek (software aj.).

Usmívající se

Jinak je tomu u nehmotného majetku, který podnikající fyzická osoba nemusí daňově odpisovat a uplatní celou částku do uznaných daňových výdajů.


Pan Nováček podniká, používá daňovou evidenci. V roce 2013 si pořídil pro skladovou evidenci:

  • nový výkonný počítač za 50 000 Kč,
  • na míru šitý software za 70 000 Kč.

Dále si koupil novou dodávku za 400 000 Kč.

Jednorázovým daňovým výdajem je pouze částka 70 000 Kč. U auta a počítače uznáme jen daňové odpisy.


Usmívající se

Je možné, že po této informaci bude pro pana Nováčka výhodnější varianta paušálních výdajů….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.