Nejsme pod auditem, musíme účtovat o Odložené dani?

Vytvořeno | 28 června, 2012

Problematika odložené daně se opravdu běžně týká jen auditovaných společností.

Audit

V českých účetních předpisech nenalezneme mnoho rozdílů mezi povinně auditovanými a ostatními účetními jednotkami. Je to chyba, protože početnější druhá množina účetních jednotek oprávněně používá účetnictví především pro stanovení základu daně z příjmů.

Odložená daň

Jejím cílem je pro uživatele účetní závěrky přinést důležité informace o budoucích:

  • výhodách (odložená daňová pohledávka), a
  • nevýhodách (odložený daňový závazek).

Uveďme si jednoduchý příklad.


Má-li malá společnost s ručením omezeným k dispozici daňové ztráty, které jsou „dosažitelné“, tj. budou využity, určitě má obrovské plus.

Tato odčitatelná položka je třeba ve výši 400 000 Kč. Bude-li základ daně za letošní rok 500 000 Kč, daň bude hradit jen z hodnoty 100 000 Kč.


🙃

Protože neplatí žádné výjimky pro neauditované společnosti, mělo by být povinností účtovat o odloženém daňovém závazku.

🙂

Praxe je zcela jiná a neúčtuje se o odložené dani, není-li povinný audit… Doporučujeme uvést alespoň zmínku o kalkulaci odložené dani v příloze k účetní závěrce.

Jeden komentář k “Nejsme pod auditem, musíme účtovat o Odložené dani?

  1. Jiřina

    Povinnost účtovat o odložené dani mají účetní jednotky, které tvoří tzv. skupinu podniků (konsolidační celek), a účetní jednotky sestavující účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 zákona). Z toho vyplývá, že všechny akciové společnosti musí účtovat o odložené dani, ale nemusí přitom podléhat zákonnému auditu účetní závěrky. Ostatní účetní jednotky se samy rozhodnou, zda budou nebo nebudou o odložené dani účtovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *