Nekonečné diskuse k dohadným položkám

By | 27 února, 2014

Musí být zaúčtovány v závěrce?

Dohadné položky vs. časové rozlišení

Na úvod si připomene zásadní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby účtování:

  • časové rozlišení je pro případy, kdy víme „na korunu“, jaká částka patří do kterého účetního období,
  • v ostatních případech na základě „kvalifikovaného odhadu“ účtujeme dohadné položky.

Dohadné položky a daň z příjmů


Je-li účtováno souvztažně na vrub nákladů (MD 5xx/D 389), posuzujeme daňovou účinnost – jestli se jedná o daňový náklad – stejným způsobem, jako kdyby se jednalo třeba o klasický závazek (D 321).

Pokud bude účtována nevyfakturovaná služba na MD 518, zřejmě se bude jednat o daňový náklad. Scházející faktura na nový hmotný maejtek (MD 042) ovlivní účetní a daňové odpisy – je-li již používán, doúčtujeme uvedení do užívání a odpisy.


„Kvalifikovaný odhad“

V účetnictví nelze aplikovat jeden parametr, jde o odhad, který by měl vycházet z konkrétních podkladů, zkušeností atd.

Účetní závěrka

A na otázku (která se stále opakuje…) v úvodu existuje jednoznačná odpověď: nezapomeňte v rámci účetní uzávěrky zaúčtovat všechny dohadné položky, aktivní i pasivní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.