Nekonečný příběh daňových novel

By | 26 listopadu, 2012

Opravdu budou dvě změny sazeb DPH v příštím roce?

Přednášky

Na probíhajících přednáškách k dani z příjmů, účetnictví a dani z přidané hodnoty, se nejvíce dotazů týká novel daňových zákonů.

Připravované novinky

Informovali jsme o nich v několika článcích, například:

Skutečně můžeme mít v roce 2013 více sazeb DPH.


Pokud nebude novela včas schválena, od 1. 1. 2013 bude platit jednotná 17,5% sazba DPH.

Jestliže se schválí například s účinností od 1. 2. 2013, pak zdanitelná plnění budou podléhat 15% nebo 21% sazbě DPH.


Dojde ke zvýšení cen za období předchozí u dodávek vody, energií apod.?

Uvidíme, podle přechodných ustanovení novely bude možné, jak tomu bylo při předchozím zvýšení sazeb DPH, dodatečně stanovit den uskutečnění zdanitelného plnění „před“ účinnost novely, a tak by se použila dřívější o jeden procentní bod nižší sazba DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.