Nekonečný seriál reverse charge ve stavebnictví

By | 12 ledna, 2012

Hit roku, měsíce nebo týdne není v daních vyhlašován. Kdyby tomu tak bylo, kandidátem č. 1 na leden a možná i na celý rok 2012 by bylo ustanovení § 92e zákona o DPH.

🙃

Předchozí text není zcela přesný, hitem není text zákona, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012, ale je jím část textu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – § 92e ze dne 9. 11. 2011 (dále „Informace“).

Nic není černobílé, několikastránkový materiál obsahuje celou řadu důležitých informací, ale bohužel také několik sporných vět.

Například pozitivní je vysvětlení pro širokou veřejnost, že u záloh (přijatých úplat) v roce 2012 se neuplatňuje reverse charge.


Stavební firma Pokrok obdržela od jiného plátce, společnosti Naděje, v pondělí 2. 1. 2012 podle smlouvy zálohu 120 000 Kč (plánováno: 100 000 Kč základ daně a 20 000 Kč DPH). Příjemce nevystaví žádný daňový doklad na přijatou úplatu. Toto „plnění“ není předmětem daně z přidané hodnoty.


2011/2012

Kdyby bývala byla záloha inkasována v pátek 30. 12. 2011, doklad by společnost Pokrok samozřejmě vystavit musela.

Starý způsob?!

Vraťme se k zásadnímu problému uvedenému v Informaci. Bohužel se vytváří umělá konstrukce a zaměňuje se zákaz nároku na odpočet daně, resp. jeho krácení při použití pro neekonomickou činnost, se zrušením povinností přiznat daň.


Paní Nováková, účetní stavební firmy Pokrok, byla zaskočena, když ji kolegyně ze společnosti Naděje, paní Nováčková, zavolala a urgovala daňový doklad na zálohu inkasovanou na účtu dodavatele dne 2. 1. 2012. Prostě ji sdělila, že plánují budoucí přijaté zdanitelné plnění použít jen pro neekonomickou činnost.


Co poradíte paní Novákové, má vyhovět přání paní Nováčkové?

 

One thought on “Nekonečný seriál reverse charge ve stavebnictví

 1. Pan Pepa

  Dotaz pana Pepy na BLOGu:
  Jak se mají fakturovat služby architekta prováděné českým plátcem pro slovenského partnera, je-li nemovitost umístěna v Bratislavě?
  ADKA:
  Krátkou odpověď uveřejníme příští týden.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.