Nerealizované kurzové rozdíly

By | 6 ledna, 2015

V roce 2014 se již neupravují…

Účetnictví vs. Daně

Vztah mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně z příjmů právnických osob je dán zejména ustanovením § 23/1 ZDP.

Dvacet let platí jednoduchý princip:

  • není-li přímo v Zákoně o daních z příjmů uvedeno jinak, převezmou se hodnoty z účetnictví.

Nerealizované kurzové rozdíly „2013“

Nepochopitelný rozsudek NSS týkající se porušení výše uvedeného pravidla u tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů způsobil chaos v loňském roce.

„Rok 2014“

Novela (resp. Zákonné opatření Senátu) v § 23 ZDP, odstavci prvním upravila text, aby nebyly výkladové problémy, jaké má poplatník (účetní jednotka) příjmy (výnosy) a výdaje (náklady).


Na rozdíl od roku 2013 již nelze v letošním roce optimalizovat daňovou povinnost (ne)vyloučením nerealizovaných kurzových rozdílů. Dopady této úpravy v roce 2013 mohou ovlivnit daňovou povinnost v letošním nebo následujících letech, dojde-li k „realizaci“ kurzových rozdílů.

To znamená, že nerealizované kurzové rozdíly za účetní období 2013 musely být součástí řádku 10, ale bylo možné je „vyjmout“ jakoby z předmětu daně z příjmů právnických osob (náklady i výnosy).


A v roce letošním mohou následovat úpravy na řádcích 30 a 162.

Optimalizace je možná nyní jen u poplatníků, u nichž se podává daňové přiznání za zdaňovací období započaté v roce 2013 (klasický příklad – hospodářský rok).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.