Nerozumíme textu zákona k plnému nebo krácenému paušálu PHM

By | 27 února, 2012

Dotaz se týká zvláštní věty uvedené v zákoně o daních z příjmů, z níž tazatel nemůže dovodit správné řešení otázky: Kolik může být „krácených“ paušálů PHM?

🙂

Nevíte si rady, čtete některá ustanovení zákona o daních z příjmů několikrát – a co platí, je Vám nejasné. Netrapte se, často si neví rady ani daňový poradce nebo správce daně.

Samozřejmě to není dobře, ale taková je realita. Dále uvedený výklad potvrzují i publikovaná stanoviska GFŘ, například Pokyn D-6.

Plný/Krácený paušál PHM

Podle zákona o daních z příjmů je plný nárok ve výši 5 000 Kč, krácený činí 4 000 Kč – maximálně lze paušální náhradu PHM použít pro tři vozidla.

Krácený paušální výdaj

Pokud je vozidlo používáno současně pro soukromé účely, nárokujeme za každý kalendářní měsíc 4 000 Kč. Jak to je u tří takových vozidel?

Teorie


Není to nijak složité, ale v praxi by mohly existovat následující varianty plného nároku („P“) a kráceného („K“):

Varianta A:    P          P          P

Varianta B:    P          P          K

Varianta C:      P          K         K

Varianta D:      K          K        K

Co ale platí podle zákona?


Právní fikce

Na první pohled nesrozumitelný text zákona o daních z příjmů praví, je-li poplatníkem určeno, že jeden vůz podléhá krácenému paušálu, zbývající jsou považována za vozidla s plným nárokem.


Podle tohoto ustanovení zákona o daních z příjmů může proto nastat pouze varianta A) nebo varianta B)!


Není vůbec důležité, že třeba všechny tři vozy jsou používány současně pro podnikání a také pro soukromé účely. Daňové náklady, přestože nebyly vynaloženy, jsou tedy vyšší.

🙃

Nezapomeňte ale u kráceného paušálu snížit o 20 % ostatní daňové výdaje a také daňové odpisy.

3 thoughts on “Nerozumíme textu zákona k plnému nebo krácenému paušálu PHM

 1. Ji?ina

  P?ipomínám, že systém paušálních náhrad neznamená “Zrušení knihy jízd”. Ministerstvo financí potvrdilo, že pro da? z p?íjm? není nutné prokazování skute?nosti ze strany poplatníka, ale pro plátce DPH se nic nezm?nilo a d?kazní povinnosti z?stávají z d?vodu nároku na odpo?et DPH.

  Reply
 2. Jan Ambrož

  V praxi se již objevily problémy, když da?ový subjekt p?i kontrole DPH argumentoval písemnými sd?leními MF, že není nutné vést knihu jízd. To platí jen a jen pro da? z p?íjm?. Nárok na odpo?et DPH je t?eba prokázat n?jakou vhodnou formou, m?že (ale nemusí to být) kniha jízd.

  Reply
 3. Dominika

  U kráceného paušálu se nesmí zapomenout na to, že se musí vyloučit nejen 20% ostatních daňových výdajů a daňových odpisů, ale i neuznané PHM a parkovné ve výši 100%. Ostatní daňové výdaje jsou například: dálniční známka, mytí vozu, servis.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.