Neschopná vláda (MF) a daně v aktuální krizové situaci

By | 18 března, 2020

pondělí jsme Vás informovali o pokusu dvou ministerstev (Finance a Spravedlnosti) vyhovět přání agenta Babiše. 🙃Po mediálním tlaku nebyl dodatečně zařazený bod z programu vlády projednán…🙂

Pandemie a Daně?

Na serveru MF je k dispozici Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Finanční zpravodaj a „odklad“ pro daňové přiznání?

„ANO“ i „NE“, mají být odpuštěny sankce, podáme-li daňové přiznání za kalendářní rok 2019 místo 1. dubna „až“ 1. července. 🙂

Citujeme:

III. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za podmínky, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020,

  • promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019;
  1. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 1. 7. 2020,
  • promíjím úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem;“

Hospodářský rok

Už jsme si zvykli (to ale není správné), jak MF pracuje… 🙃


Pokud má poplatník například hospodářský rok, který končil v lednu, „automatická“ výjimka (neuplatnění sankcí) pro něj podle výše uvedeného znění neplatí… 🙃


Naše RADA

V článku jsme čerpali z oficiálních zdrojů, protože vládním blábolům jinak nelze věřit. 🙃

Zítra si okomentujeme další opatření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.