Nevýznamné Pohledávky a opravné položky

By | 27 března, 2013

Prý můžeme tvořit 100% opravné položky i mimo Konkurz?

Nevýznamné Pohledávky a OP

Je tomu tak – jde o daňové (zákonné) opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám, které tvoříme podle ustanovení § 8c Zákona o rezervách.

Podmínky

Musí však být splněny tři základní parametry pro daňovou účinnost takového účtování:

  • Pohledávka je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců.
  • Při vzniku nebyla její hodnota vyšší než 30 000 Kč.
  • Ke konkrétnímu dlužníkovi nesmí být podle tohoto pravidla vytvořeno více než 30 000 Kč v daném zdaňovacím období.

🙂

Nezapomeňte hlavně převést případně opravné položky vytvořené podle § 8a do režimu § 8c!


Firma eviduje pohledávku v hodnotě 20 000 Kč, která byla splatná v červnu 2011. Proto byla za rok 2011 zaúčtována 20% daňová opravná položka.

Dlužník neuhradil ani korunu…

V roce 2012 zrušíme původní opravou položku a zaúčtujeme novou ve 100% výši.


Základ DPPO

Ovlivní obě účetní operace – budou vyšší „výnosy“ (4 000 Kč na straně D účtu 558), ale také náklady (20 000 Kč na straně MD účtu 558). Pro každý z těchto účtů si zřiďte analytickou evidenci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.