Nižší sazby DPH

By | 23 února, 2015

Nová 10% sazba jen pro vybrané položky

„Druhá“ snížená sazba DPH

Podle zákona o dani z přidané hodnoty, § 47, od 1. ledna 2015 používáme

  • První sníženou 15% sazbu, a
  • Druhou sníženou 10% sazbu.

Informace GFŘ

Jako v jiných případech, když se zbytečně komplikují daně, vznikají různé problémy a výkladové nejasnosti.

Správa daní se je pokusila vysvětlit v poměrně obsáhlé Informaci, protože výčet položek pro 10% sazbu, uvedený v Příloze č. 3a, pro praxi nestačí.

Jaké knihy patří do této sazby?

Na jednoduchou otázku nalézáme velmi těžko jednoznačnou odpověď. Nabízí se například pro tiskány následující text.


Pro určení sazby DPH je rozhodující smluvní ujednání mezi Objednatelem (Vydavatel) a Dodavatelem (Tiskárnou), co je předmětem plnění.

Je-li předmětem dodání (výroba) knihy, která je též předána Objednateli – potvrzeno na dodacím/expedičním listě: převzetí knih (výrobků), dodáno bylo zboží apod., jedná se o zdanitelné plnění – v terminologii zákona o DPH „dodání zboží“.

Podmínkou případného uplatnění První snížené sazby DPH je zařazení tohoto zboží do Přílohy č. 3a zákona o DPH (například poměr reklamních stran max. 50 % aj.).

To znamená, že rozhodující je věcné plnění, které může mít různou povahu: zmíněné dodání zboží, ale také různé typy polygrafických služeb.


Zboží vs. výrobek

Je-li polygrafický výrobek, podle Informace GFŘ, v podobě tištěné knihy, má být vodítkem pro možné uznání kategorie „zboží“ a tím použití druhé snížené sazby kritérium:

  • je-li ke zboží/výrobku přidělen kód ISBN (identifikace knižních vydání) a samozřejmě správný kód celního sazebníku, jde o knihu s 10% sazbou daně.

Uvedené neplatí pro brožury (návody, instrukce), letáky, prospekty, pro které aplikujeme první, tj. 15% sazbu daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.