„Nová“ Elektronická podání

Vytvořeno | 8 června, 2016

Aktuální novela

Zákon o DPH

Správa daní připravila Sdělení ke zpřísnění posuzování elektronických podání.

"Zamračený"

Platí, že je nutné za každou cenu zachovat správnou formu a strukturu tohoto podání – a to s účinností od 1. 5. 2016.

Jinak je považováno podání za „nepodané“…

Sdělení GFŘ

Konkrétní výklad je uveden v Informaci Generálního finančního ředitelství: K neúčinnosti

elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016.

Citujeme:

„…Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít od povídající formát a strukturu.

Nemá8li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z to ho plynoucími.

Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky. …“.

"Zamračený"

Zkontrolujte si proto formu a strukturu dosud podávaných podkladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *