Nové daňové náklady, ale…?!

Vytvořeno | 16 ledna, 2012

V diskusi se na blogu objevila důležitá připomínka, námět, že od 1. 1. 2012 platí nová pravidla pro uznání daňových nákladů pro členy statutárních orgánů. Bude se jednat o daňové náklady, což je příjemné, ale je to kompenzováno jinou nevýhodou.

🙂
Skutečně byl s účinností od ledna letošního roku upraven příslušný paragraf zákona o daních z příjmů, který vyjímal z daňových nákladů odměny členů statutárních orgánů. Vypuštěn byl následující text: „odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob”.


Akciová společnost v roce 2011 vyplatila členům Představenstva částku 1 200 000 Kč, kterou přísný daňový poradce oprávněně zařadí do kategorie nedaňových nákladů. Odměny od ledna 2012 jsou však již daňově účinné.


Příjemné překvapení pro mnohé manažery se promění v rozčarování ve chvíli, kdy jim daňový poradce k pozitivnímu ad A/daňový náklad, doplní současně nové ad B/odvod pojistného.
Zákonné pojistné
Od 1. 1. 2012 se též upravují příslušné předpisy týkající se pojistného, a tak se odměny členů statutárních orgánů zahrnují do vyměřovacích základů pro odvod pojistného.


To znamená, že pro odvody zákonného pojistného se postupuje stejně, jako kdyby se jednalo o pracovně právní vztah. Daň z příjmů ze závislé činnosti se počítá ze superhrubé mzdy, proto zdanění bude od ledna 2012 vyšší.


Souběh funkcí
Daně a pojistné tak vyřešilo právní problémy spojené s tzv. souběhem činností – třeba obchodního ředitele akciové společnosti a člena představenstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *