Nové daňové opravné položky

By | 27 července, 2016

Podle Zákona o rezervách nabízíme TIP pro Optimalizaci! 🙂

Daňové vs. účetní opravné položky

Na rozdíl od tzv. účetních opravných položek („OP“), uznáme jako daňový náklad tvorbu opravných položek, jsou-li v souladu se Zákonem o rezervách („ZoR“), zpravidla účtovaných na MD 558.

Různé daňové OP

Jen musíte stále kontrolovat vznik té které pohledávky, neboť nová pravidla určuje Zákon o rezervách pro pohledávky vzniklé v roce 2014, resp. po 31. 12. 2013.

Závěrka k 31. 12. 2016

V letošní závěrce se mohou objevit 100% daňové opravné položky k pohledávkám podle § 8a ZoR, protože je lze tvořit u pohledávek po splatnosti po 30 kalendářních měsících.

🙂

Zkontrolujte si proto, jak máte nastaven systém tvorby daňových opravných položek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.