Nové daňové přiznání k dani z nemovitostí

Vytvořil | 27 ledna, 2022

Tentokrát řešíme, jestli je poplatník povinen podat „nové“ daňové přiznání, nikoliv „dílčí“, kterému jsme se věnovali včera. A odpovídáme na aktuální dotaz.

Teorie

Opět nahlédneme do zákona, § 13a:

  • „…Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období….

V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr nemusí obsahovat odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti němu odvolat.

Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel…“

Praxe

Nabydete-li novou nemovitou věc, musíte do příštího pondělí daňové přiznání podat.

Naše RADA

Rozhodující je okamžik 1. ledna 2022, kdybyste nemovitost získali až v průběhu ledna, jako tazatelka, daňové přiznání nepodáváte! 🙂

Další informace nabízí Finanční správa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *