Nové paušální výdaje?

By | 11 ledna, 2012

Opakují se dotazy, jaké tzv. paušální výdaje platí pro rok 2011. Diskusi rozvířila vystoupení ministra financí, který navrhuje návrat ke stavu platnému v roce 2005.

O co se jedná?

Paušální výdaje se vyskytují ve třech dlčích daňových základech (“DDZ”) u daně z příjmů fyzických osob:

  • samostatně výdělečných osob,
  • pronájmů, a
  • ostatních příjmů.

Poplatník daně z příjmů, který využívá paušální výdaje, k dosaženým příjmům přiřadí procentní výdaje a nijak je neprokazuje. To je největší výhoda, protože se poplatník  nezabývá doklady na výdaje.

Jejich výše je různá:

  • u osob samostatně výdělečných osob jsou čtyři různé: 80 %, 60 %, 40 % a 30 % (!),
  • u pronájmů je 30% paušál,
  • pro vybrané ostatní příjmy platí 80 %.

Jednoduchý způsob zjištění dílčího daňového základu je v roce 2011 komplikován novým 30% paušálem, který platí pro pronájem obchodního majetku. Ponecháme-li  stranou výklad tohoto problematického ustanovení, poplatník musí být při zpracování daňového přiznání za rok 2011 velmi obezřetný.


Pan Nováček podniká v zemědělství a používá výhodný 80% paušál. Za rok 2011 má příjmy 1 200 000 Kč, které tedy legitimně sníží o částku 960 000 Kč. Pokud však v době nemoci pronajal majetek za 200 000 Kč –  bude jeho “daňový výsledek” měně příjemný.

Původní DDZ byl 240 000 Kč. Správně má být o sto tisíc korun vyšší: 340 000 Kč (200 000 – 60 000) plus (1 000 000 – 800 000).


Daně z příjmů fyzických osob jsou v České republice nesmírně komplikované a zdá se, že na lepší časy se neblýská…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.