Nové placení daní

Vytvořeno | 18 prosince, 2012

V souvislosti s reorganizací státní správy dochází ke změně v placení daní.

Nové Finanční úřady

Změna se týká počtu finančních úřadů, resp. jejich reorganizace, neboť místo současných 199 úřadů se bude od ledna 2013 výběrem daní zabývat jen 14 úřadů podle krajského uspořádání a specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (ten existuje již od 1. 1. 2012).

Nové účty

Proto se též mění i účty pro placení daní.


Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).


Nové účty budou otevřeny u ČNB od 1. 1. 2013.

Základní části bankovního účtu FÚ jsou:

  • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
  • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Usmívající se

V klidu se seznamte s novými účty a nastavte si je v systému. Správa daní slibuje, že po určitou dobu budou „staré“ účty zachovány.

Jeden komentář k “Nové placení daní

  1. Dominika

    Zm?ny se velmi týkají DzN. Správu dan? z nemovitostí vykonávají výše zmín?né “nové” FÚ na území p?íslušného kraje a hlavního m?sta Prahy prost?ednictvím svých územních pracoviš? (ÚzP), u nichž jsou uloženy spisy poplatník?.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *