Nové účetnictví?

By | 8 prosince, 2015

Podle typu účetních jednotek?

Novela účetnictví

Mediálně probírané novinky v Zákoně o účetnictví, platné od ledna příštího roku, nejsou až zase tak významné, jak se prezentují.

Účetní principy

Jako takové jsou zachovány a nic na tom nemění zavedení několika typů účetních jednotek:

  • mikro,
  • malá,
  • střední, a
  • velká.

Audit účetní závěrky

Pravidla pro zásadní odpověď na otázku – je či není povinný audit účetní závěrky – se nezměnila.


Je jasné, podle členění účetních jednotek na „typy“, že povinný audit nemá i nadále účetní jednotka, která bude nově nazvána „mikro“ nebo „malá“.


Uvedené platí u „malé“ účetní jednotky pro SRO – společnosti s ručením omezeným.

Stále budou přísnější pravidla pro AS – akciové společnosti (splnění jen jednoho kritéria).

One thought on “Nové účetnictví?

  1. Eva

    “Mikro” ÚJ samozřejmě povinný audit podle novely 2016 nemá. U “malých” ÚJ, např. v článku uvedeném SRO, neplatí automaticky, že je-li “malá”, není audit. Naopak, splní-li “malé” SRO alespoň 2 ze 3 kritérií pro audit v aktuálním i předchozím období(viz § 20/1 ZoUCE), má audit povinný. U “malých” a.s. a svěřenských fondů pak platí splnění jen jednoho kritéria.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.