Novela a daňové odpisy?

Vytvořeno | 31 srpna, 2017

Také toto téma začíná být zajímavé, neboť daňové odpisy jsou významnou položkou snižující základ daně, ať už poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.

Daňové odpisy

Zákon o daních z příjmů se zabývá daňovými odpisy v § 26 a násl. ustanoveních.

Co je nového?

Pro běžné poplatníky nenalezneme v novele žádnou zásadní novinku, vyjma níže zmíněné otázky technického zhodnocení (TZ).

Novinka v § 28/7

Jde o důležitou úpravu, a tak volně citujeme z tohoto nově vloženého paragrafu:

  • „U poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, se u technického zhodnocení na tomto hmotném majetku postupuje obdobně jako u technického zhodnocení hrazeného nájemcem….“ 🙂

Pokyn D-22

Proto je nutné – nejen kvůli výše uvedené novince – co nejdříve aktualizovat dnes již zastaralý „výklad“ daňové správy publikovaný v Pokynu D-22, neboť mnoho textů je v příkrém rozporu se zákonem o daních z příjmů.

Zde jemimo jiné  rozpor v zákazu daňově odpisovat technické zhodnocení podnájemcem. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *