Novela Daň z nabytí

By | 30 srpna, 2016
Účinnost od 1. 11. 2016

Co je nového?

Informace, co novela zákona přináší, a jak se bude aplikovat přechod staré a nové normy, naleznete ve Sdělení daňové správy:

  • Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zásadní změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy nabyvatel.

Den D

Logicky bude platit, že „rozhodným dnem“ pro aplikaci příslušného znění zákona je:

  • okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

V praxi to znamená:

  • U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.
  • Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).

Usmívající seZamračený

Očekávejte, že kupující budou tlačit na snížení ceny, když je daňová povinnost na ně novelou přenesena…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.