Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | 22 října, 2019

Od pátku, tj. od 1. listopadu 2019 se rozšiřuje okruh osvobození od této daně v § 7. 🙂

O co se jedná?

Jde o první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

Časový text je pět let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Den D

Pro jaké případy bude možné osvobození využít?

Citujeme z tiskové zprávy:

  • „Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 11. 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.“

Naše RADA

Jde-li ve Vašem případě o tuto variantu, pohlídejte si související právní úkony. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *