Novela daně z příjmů a 0,5/1 % (2)

Vytvořil | 21 července, 2022

Navazujeme na včerejší článek, připomínáme, za měsíc červenec při zpracování mezd snížíte dodanění za používání služebního vozu na polovinu, jestliže jedná o nízkoemisní motorové vozidlo. 🙂

Zpětná účinnost?

ANO, ale až v rámci „vypořádání“ za celý kalendářní rok, zpravidla při ročním zúčtování záloh.

INFO Finanční správy

Opět citujeme:

  • „…V první větě k bodu 1 přechodného ustanovení je normováno použití ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 % u nízkoemisního motorového vozidla, …, již na celé zdaňovací období roku 2022, ačkoli tento zákon nabývá účinnosti až v průběhu roku 2022….“
  • „…V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy; zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani…“
  • …V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022….“

Naše RADA

V lednu 2023 vám tuto možnost rádi připomeneme! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *