Novela zákona o DPH a její účinnost

By | 24 července, 2017

Daňové přiznání k DPH za druhé čtvrtletí nebo za zdaňovací období červen se podává „až“ zítra.

Změn je celá řada…

ALE účinnost zákona je od 1. 7. 2017, proto pro skutečnosti před tímto datem platí předchozí platné znění zákona o DPH.

Co tedy platí 30. 06./01. 07. 2017?

Musíme nahlédnout do přechodných ustanovení zákona, které obsahuje sedm bodů. Klíčový je ten první:

  • Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.