Novela ZDPH a nový tiskopis

By | 17 ledna, 2013

Jaký tiskopis máme použít za prosincové DP k DPH?

Tiskopisy DP

K dispozici je nový tiskopis daňového přiznání k DPH. Proto se opakují dotazy, zda souvisí s novelou zákona o DPH.

🙂

Ano, je k dispozici nový tiskopis, vzor č. 18, ale s novelou ZDPH prakticky nesouvisí.

Novým řádkem je identifikace místně příslušného Finančního úřadu, neboť došlo k reorganizaci daňové správy.


Společnost podává daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec 2012.

Použije nový tiskopis, na kterém uvede svého původního správce daně jako místně příslušného, i když se již nejedná o „samostatný“ Finanční úřad.


Placení daní

Výše uvedená změna je tedy pouze formální.

Nezapomeňte však případnou daňovou povinnost uhradit na „nový“ správný účet.

4 thoughts on “Novela ZDPH a nový tiskopis

 1. Hana

  Nový tiskopis z hlediska struktury je skoro stejný jako vzor ?. 17, byl p?idán ?ádek Územní pracovništ? finan?ního ú?adu.Také byly pozm?n?ny odkazy na zákon o DPH, jsou používány paragrafy podle novely zákona platné od 1.1.2013.

  Reply
 2. Ji?ina

  Novela zákona o DPH p?inesla plno nových povinností plátc?m. Další novinkou je nap?., že správce dan? za?ne zve?ej?ovat bankovní ú?ty od 1. 4. 2013 v databázi Registr plátc? DPH. Zve?ejn?ní p?edchází povinnost oznámit správci dan? ?ísla všech svých bankovních ú?t? používaných k ekonomické ?innosti. Tato povinnost se dotýká všech plátc? DPH, tedy i t?ch, kte?í již byli zaregistrováni p?ed 1. 1. 2013.

  Reply
 3. Dominika

  Ješt? doplním, že u stávajících plátc? DPH, tj. zaregistrovaných p?ed 1. 1. 2013, je v zákon? zakotvena 2 m?sí?ní lh?ta pro „dopln?ní“ p?edm?tného registra?ního údaje. Stávající plátci tak musí ?ísla všech svých bankovních ú?t?, používaných k ekonomické ?innosti a sou?asn? bankovní ú?ty vybrané ke zve?ejn?ní, oznámit správci dan? nejpozd?ji do 28. 2. 2013.

  Reply
 4. Dominika

  Ješt? doplním, že u stávajících plátc? DPH, tj. zaregistrovaných p?ed 1. 1. 2013, je v zákon? zakotvena 2 m?sí?ní lh?ta pro „dopln?ní“ p?edm?tného registra?ního údaje. Stávající plátci tak musí ?ísla všech svých bankovních ú?t?, používaných k ekonomické ?innosti a sou?asn? bankovní ú?ty vybrané ke zve?ejn?ní, oznámit správci dan? nejpozd?ji do 28. 2. 2013.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.