Novely účetních předpisů

Vytvořil | 2 února, 2018

Ačkoliv finišujete s účetní uzávěrkou, doporučujeme Vám nejpozději při měsíční lednová „závěrce“ zvážit, jestli není rozumné změnit metodiku účtování v novém účetním období. 🙂

Metodika pro „nový“ rok

Doporučujeme zohlednit:

  • náročnost současné roční závěrky a aktualizovat účtový rozvrh,
  • ověřit účetní a daňové novinky, resp. jejich vliv na Vaši účetní jednotku.

Účtový rozvrh

Podle platného znění zákona o účetnictví můžeme upravovat účtový rozvrh vlastně „kdykoliv“.


Ale rozumné je tak učinit minimálně vždy k 1. dni nového účetního období.


Novinky účetní

Většina změn je z pohledu běžné účetní jednotky pouze formální. 🙂

Novelizovány byly předpisy:

Vyhláška

  • Například alternativa pro vykazování časového rozlišení v rozvaze (§§ 3 a 13 aj.).

České účetní standardy

  • Skutečně zde není „nic“ nového převratného… Například ČÚS č. 017 navazuje na formální změny výše uvedené u časového rozlišení. Aktualizován byl výrazněji ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *