Novinky u daně z nemovitostí

By | 5 června, 2014

Nezapomněli jste zaplatit tuto daň!?

Daňový náklad

předchozím článku jsme Vás jen krátce upozornili na:

  • povinnosti včas platit daň z nemovitých věcí (= daň z nemovitostí), a
  • že tato daň je uznána jako daňový náklad, jen je-li zaplacena.

Podmínka zaplacení je jednoznačně uvedena v § 24/2/ch ZDP.


Novely 2014

Novinek u této daně je však více, proto doplňujeme předchozí informaci o další zdroje publikované daňovou správou:

Placení

A k placení daní připomínáme informace týkající se:

Máte-li jakékoliv nejasnosti u této daně, ochotně Vám pomohou na Finančním úřadě. Tato daň je „lidová“, týká se skoro všech…

One thought on “Novinky u daně z nemovitostí

  1. Ji?ina

    Dopl?uji další možná kritéria, která mohou nastat: 1)nemá-li poplatník v kraji místo pobytu nebo sídlo a jeho nemovitosti se nacházely u jednoho územního pracovišt? – spravujícím ú?adem bude p?vodní územní pracovišt?; 2)nemá-li poplatník v kraji místo pobytu nebo sídlo a nacházely se jeho nemovitosti u více p?vodních územních pracoviš? – správa dan? z nemovitostí se bude ?ídit dalšími kritérii zejména typem nemovitosti.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.