Novinky v účetnictví 2013

By | 20 prosince, 2013

Připomeneme si jednu významnou novinku.

Inventarizace

V rámci účetních závěrek probíhají inventarizace majetku a závazků atd.

Fyzické inventury

Musí proběhnout každý rok a otázkou je, kdy je musíme nejpozději provést.

Zákoně o účetnictví pro rok 2013 došlo k příznivé změně – podle §30/6 ji musíme:

  • „ukončit inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni“.

To znamená, je-li účetním obdobím kalendářní rok, stačí fyzické inventury provést do konce února 2014.


Nezapomeňte ale případné zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovat do roku 2013!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.