Novinky v ZDP 2015

By | 7 září, 2015

Je třeba si je připomenout…

Novela ZDP

Zákon o daních z příjmů je každoročně novelizován, zpravidla jsou nejdůležitější novely účinné od 1. ledna daného roku.

Bohužel se stává, že novinky studujeme vždy na konci předchozího roku, neboť některé mají retroaktivní účinnost – a potom na ně zapomeneme.

Pomůžeme Vám…

A v několika dalších týdnech se budeme věnovat novinkám, které jsou důležité pro letošní rok.

Pokyn D-22

Současně musíme upozornit na důležité publikované názory daňové správy.

K zákonu o daních z příjmů je nejvýznamnější Pokyn D-22, který nahradil předchozí Pokyn D-6.


Řešíme-li daň z příjmů za zdaňovací období kalendářní rok 2015 nebo hospodářský rok (zde raději: začínající nebo také končící v tomto roce), je třeba se seznámit se stanovisky Generálního finančního ředitelství.


Zákon o rezervách

Zmínit se také musíme o zákonu o rezervách, který řeší nejen „daňové“ rezervy, ale též opravné položky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.