Nový hospodářský rok a optimalizace

By | 15 října, 2015

Může a nemusí být pro výhodný…

Zdaňovací období

Jak je správně zdůrazněno v jednom z komentářů, je pohled daňový velmi důležitý.

Jde nejen o termíny podání daňových přiznání, právě na jiné období, než je kalendářní rok.

🙂🙂

Plusy nebo mínusy se mohou objevit v souvislosti s novelami daňových zákonů.

Rozhodnutí zvolit účetním obdobím hospodářský rok je skutečně zásadní.

23 měsíční období

Nejsložitější je volba tzv. přechodného období.


Kdyby účetní jednotka přecházela na „nový“ hospodářský rok od 1. 12., můře řešit, jestli předchozí období nezvolí raději 23měsíční…


DP DPPO

Daňové přiznání tak teoreticky může být podána skutečně až za tak dlouhý časový úsek.

3 thoughts on “Nový hospodářský rok a optimalizace

 1. Dominika

  V případech, kdy je účetní jednotka příjemcem dotací, které se vyúčtovávají za kalendářní rok, jsou poskytovatelem těchto dotací požadovány účetní závěrky za kalendářní rok. Zpracovávají se proto tzv. mimořádné, resp. mezitímní účetní závěrky podle § 19 ZoÚč, ovšem to není důvodem pro podání daňového přiznání.

  Reply
 2. jan.ambrož

  V případech, kdy je sestavována mezitímní účetní závěrka pro kontrolu dotací, zpravidla musí být tato “mimořádná” závěrka ověřena auditorem.

  Reply
 3. Hana

  Přechod na hospodářský rok má i své úskalí. Např. při změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmů za období předcházející změně zdaňovacího období, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.
  Bude-li hospodářský rok poprvé od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a poslední přiznání bylo podáno za rok 2014, je nutné podat i přiznání za období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.
  U hospodářského roku je důležité sledovat přechodná ustanovení novel daňových zákonů, ve kterých bývá stanoveno od jakého zdaňovacího období, lze novely uplatnit. Např. tato ustanovení jsou v Zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů k opravným daňovým položkám.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.