Nový měsíční plátce DPH

By | 25 června, 2013

Prý se jako nově registrovaný plátce musíme přihlásit k měsíčnímu období.

Registrace DPH

Podmínky pro registraci k dani z přidané hodnoty se od 1. 1. 2013 změnily.

Tím nemyslíme výši obratu (tj. milion korun za posledních dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), ale související administrativní záležitosti.

Termíny

Od roku 2013 je registrace rychlejší…


Pokud jste obrat pro povinnu registraci třeba nyní v červnu 2013, přihlášku k registraci podáváte do 15. 7. 2013 a plátcem DPH jste ze zákona od 1. 8. 2013.


Plátcem jste od 1. srpna 2013 také v případech, kdy není přihláška k registraci na FÚ odevzdána.

Zdaňovací období

Ze zákona máte skutečně měsíční zdaňovací období, přestože Váš obrat nebude ročně více jak 10 000 000 Kč.

Změnu zdaňovacího období můžete provést až ve druhém roce po registraci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.