Nový přenos daňové povinnosti a výklady

By | 20 července, 2015

Změnila se obecná pravidla?

Novinky

Seznam komodit, kterých se v České republice týká přenos daňové povinnosti („PDP“), se výrazně rozšířil, jak jsme Vás již několikrát informovali.

Generální finanční ředitelství, vědomo si možných komplikací, publikovalo 16. července 2015 podrobné sdělení s přílohami, v nichž se vysvětlují základní pravidla reverse charge a rekapitulují se nové položky (nové kódy).

Jeden z dokumentů se nazývá „Dodatek č. 1…vybraná plnění v letech 2015 a 2016…“, proto doporučujeme prostudovat materiály GFŘ, jestliže se s těmito tituly setkáte, ať už v pozici dodavatele nebo příjemce plnění.

🙂

Standardní postupy by měly být zachovány.


Plnění se u PDP v tuzemsku přiznává až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytnutí zálohy není předmětem DPH.


Nový vs. starý systém

Popsán je také přechod na nový systém a vliv záloh.


Samozřejmě záloha poskytnutá na dodání nových položek na začátku letošního roku, před účinností nového systému, byla správně posuzována a zdaněna jako přijatá úplata.

Dodání v režimu nového systému se týká jen případného rozdílu základů daně („doplatku“).


Jako příklady jsme uvedli komentáře ze třetí části Informace GFŘ pro režim záloh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.