NOZ a účetnictví/daně

By | 29 května, 2014

Co vše se musí upravit?

Rekodifikace a daně

Daňové zákony byly upraveny tzv. Zákonným opatřením Senátu a obsahují zcela nové pojmy.

2013/2014

Nahlédneme-li však do těchto norem (novel), nalezneme v přechodných ustanoveních informaci, že se pojmy „nové“, budou-li kolidovat se „starými“, vysvětlí podle obsahu (nikoliv názvu).

Zjednodušeně řečeno, dojde-li ke kolizi pojmů, v zásadě by měl být zachován původní daňový režim, není-li novelami příslušné ustanovení upraveno.

Účetnictví

Obdobně se přistupuje také k rekodifikaci Nového občanského zákoníku v účetních předpisech, tj. v Zákoně o účetnictví, českých účetních standardech a Vyhlášce.


Proto na konkrétní dotaz, jestli se musí změnit výše Základního kapitálu, provést Mimořádná účetní závěrka, odpovídáme – z pohledu účetnictví a daní – že nikoliv.


"Usmívající

Nepřidělávejte si zbytečně práci, i když nás právníci dennodenně straší NOZ – a základní kapitál neřešte – viz různé publikované informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.