Nulové Kontrolní hlášení se nepodává!

By | 24 února, 2016

Je možné nepodat KH?

Nemáme-li „nic“ v lednu….

Dotaz z Blogu je výmluvný, čtvrtletní plátce DPH, malé SRO, nemá v kalendářním měsíci leden 2015 žádnou zaúčtovanou položku patřící do záznamní evidence DPH.


Například plátce neuskutečnil v lednu žádné zdanitelné plnění.

A na přijatá zdanitelná plnění, i když s DUZP leden, obdržel daňové doklady až v únoru.


🙂

Podle pokynů k vyplnění kontrolního hlášení, které zpracovala daňová správa, opravdu nemusí uvedené SRO podat kontrolní hlášení.

Výzva správy daní

Obdrží-li plátce výzvu, proč nebylo podáno kontrolní hlášení, učiní úkon a „rychlou odpovědí“ sdělí, že je vše v pořádku.

🙃

Nikdo ale neví, jak dále bude reagovat správa daní…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.