O co se jedná ve výkazu Vlastního kapitálu?

By | 8 srpna, 2012

Výkaz peněžních toků – cash-flow – je jasný, ale proč máme sestavovat výkaz Vlastního kapitálu.

Účetní závěrka

Cílem účetní závěrky je podat hodnověrný obraz o majetkové a finanční situaci účetní jednotky.

Na druhé straně z praxe všichni dobře víme, že u účetních jednotek, které nemají povinný audit, se berou jako základní podklad pro přípravu daňového přiznání a kvalita závěrky jako taková se příliš neřeší.

Výkaz vlastního kapitálu

Doporučujeme se jím netrápit, jeho samostatné zpracování není povinné, jak uvádíme v článku:


Obchodní společnost Gama zpracovává účetní závěrku, která je auditována.

Základní informace o vývoji vlastního kapitálu uvádí v přehledné tabulce, která je součástí přílohy k účetní závěrce.


Uvedený způsob je dostatečný, neboť uživatel účetní závěrky je seznámen s vývojem v účtových skupinách 41 až 43, tj. základním kapitále, ostatních kapitálových fondech, rezervním fondu, výsledcích hospodaření a způsobu jeho rozdělení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.